Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

کنکور ترکیه در تبریز

کنکور ترکیه در تبریز، ارومیه و تهران

 

آزمون یوس در سالهای قبل تنها ترکیه برگزار می شد اما در سالهای اخیر با توجه به هماهنگی های انجام شده بین برخی از دانشگاه ها، این آزمون در کشور های مختلف همزمان با آزمون اصلی در ترکیه برگزار می شود. با برگزاری آزمون یوس در ایران برای چند دانشگاه امکان شرکت در این آزمون ها برای دانشجویانی که شرایط سفر به ترکیه برای آزمون یوس را ندارد، فراهم می گردد.

به عنوان مثال متقاضیان شرکت کننده آزمون یوس در سالهای اخیر در شهرهای تبریز، اورمیه و تهران آزمون های یوس دانشگاه های استانبول، سلجوق، بالکسیر، جمهوریت، کارادنیز، آتاترک، سلیمان دمیرل را شرکت کردند. همه ی این دانشگاه ها جز دانشگاه های معتبر دولتی ترکیه محسوب می شود و دارای رشته های پزشکی، دندان پزشکی و ... هستند.

در یکی دو مورد خاص در سالهای گذشته به دلیل برخی از ناهماهنگی ها در این حوزه ها آزمون کنسل شده ولی عموما قبل از کنسل کردن، متقاضیان از طرف دانشگاه در جریان امور قرار می گیرند.جز در یکی دو مورد خاص کنکور یوس ترکیه در شهرهای تبریز، اورمیه و تهران با موفقیت برگزار شده است. در مواردی که آزمون در برخی از حوزه ها کنسل می شود هزینه ی ثبت نام آزمون یوس به متقاضیان از طرف دانشگاه عودت داده خواهد شد.

تنها موردی که در این خصوص بایستی مورد توجه قرار دهید است که در برخی موارد هزینه ی آزمون یوس برگزار شده در ایران به نسبت خود ترکیه کمی بالا می باشد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید