همکاری دانشگاه تکنیک استانبول و بوفالو آمریکا در رشته مهندسی عمران - 5.0 out of 5 based on 2 votes
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

در پی قرارداد همکاری بین دو دانشگاه تکنیک استانبول (itu) و بوفالو آمریکا (Buffalo) منعقد شده است دانشجویان سال اول و سوم خود را در دانشگاه تکنیک استانبول و سال دوم و چهارم خود را در دانشگاه بوفالو خواهند گذراند و دانشجویان مدرک لیسانس خود را از هر دو دانشگاه دریافت خواهند کرد.

زبان آموزشی این رشته زبان انگلیسی است و پیش نیاز ورود به آن داشتن نمره تافل 74 است. در صورتی که دانشجویان این نمره را کسب نکنند، می توانند در دوره زبان دانشگاه تکنیک استانبول شرکت کنند. دانشجویان فارغ التحصیل این رشته در آمریکا حق کار خواهند داشت.

Hunting for men