امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

برنامه زمانبندي كلاس های  تحصیل در ترکیه

 

نوع كلاس

آلس / GRE

يوس

تومر

ترمیک

ندارد

ندارد

آغاز از 95/6/15

فشرده

آغاز از 95/5/10

آغاز از 95/6/4

آغاز از95/6/4

براي تهيه منابع آزمون هاي تومر آلس و يوس به صفحه منابع آزمون ها مراجعه كنيد

Hunting for men