نسبت های خانوادگی در ترکی استانبولی - 4.9 out of 5 based on 8 votes
امتیاز کاربر: / 8
بدخوب 

baba

پدر

anne

مادر

oğul

پسر

kız

دختر

erkek kardeş

برادر

kız kardeş

خواهر

dede

پدر بزرگ

nine

مادر بزرگ

abla

خواهربزرگتر

agabey

برادربزرگتر

torun

نوه

amca

عمو

hala

عمه

dayı

دایی

teyze

خاله

koca

شوهر

karı

زن

kayınbaba

پدر شوهر

kaynana

مادر شوهر

damat

داماد

gelin

عروس

 

Hunting for men