آزمون ترکی استانبولی TYS شامل چه قسمت هایی است؟ - 5.0 out of 5 based on 2 votes
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

آزمون توانایی زبان ترکی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

این آزمون از چهار بخش خواندن،نوشتن،گوش دادن و صحبت کردن تشکیل شده است.

 

قسمت خواندن آزمون ترکی استانبولی به چه صورتی برگزار می شود؟

در این قسمت یا 40 سوال چند گزینه ای و یا صحیح یا غلط در 60 دقیقه جواب داده می شود.

 

قسمت گوش دادن  آزمون ترکی استانبولی چطور برگزار می شود؟

این قسمت نیز مانند قسمت خواندن در 45 دقیقه برگزار می شود.

 

قسمت نوشتن آزمون ترکی استانبولی به چه صورت برگزار می شود؟

قسمت نوشتن با 1 سوال 20 دقیقه ای و 2 سوال 40 دقیقه ای مطرح می گردد.

 

قسمت صحبت کردن آزمون ترکی استانبولی چگونه برگزار می شود؟

در قسمت مکالمه ی شخصی 1سوال در 5 دقیقه و در مکالمه ی گروهی 7 سوال در 10 دقیقه جواب داده می شود.

Hunting for men