نمره آزمون ترکی استانبولی - 5.0 out of 5 based on 2 votes
امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 

 

اعلام نتایج آزمون توانایی ترکی استانبولی چه زمانی می باشد؟

معمولا رمان اعلام نتایج 15-30 روز می باشد.

 

مدت اعتبار کارنامه ی آزمون ترکی استانبولی چه مدت می باشد؟

مدت اعتبار این آزمون تا دو سال می باشد.

 

برای گرفتن مدرک زبان ترکی استانبولی چه نمره ای را باید در آزمون کسب کنم؟

آزمون زبان ترکی استانبولی برای هر4 مهارت  25 می باشد که روی هم رفته نمره آزمون 100 می شود.شما برای بدست آوردن نمره ی لازم حداقل باید از هر مهارت نمره ی 12.5 را کسب کنید.کسانیکه که نمره ی کل آنها بین 55-70 می باشد B2،کسانیکه بین 71-88 می باشند نمره C1 و کسانیکه بین 89-100 می گیرند درجه یC2 می گیرند.

Hunting for men