دانشگاه استانبول در یک نگاه - 5.0 out of 5 based on 5 votes
امتیاز کاربر: / 5
بدخوب 

رئیس دانشگاه استانبول

سال تأسیس: 1453

دانشکده ها: 20

مدرسه ها:3

مدرسه های فنی و حرفه ای: 6

هیأت علمی: 5300

شاغلین غیر هیأت علمی: 7000

دانشجویان

کاردانی: 9000

کارشناسی 65000

تحصیلات تکمیلی: 14500

کل دانشجویان: 88500

رتبه بین المللی: 385

تعداد جایزه نوبل: 1 جایزه نوبل در ادبیات

شعار: علم، پلی از تاریخ به آینده

تعداد ساختمان آموزشی: 12

تعداد کتاب های موجود در کتابخانه: تقریباً 2 میلیون کتاب

رئیس: دکتر یونس سویلت

وظیفه

دانشگاه استانبول وظیفه پیوند دادن شرق و غرب را دارد. دانشگاه استابول مربی افراد برجسته ای است که برای کشور ترکیه و انسان های کل جهان دانش مفیدی به همراه دارند.

هدف

هدف دانشگاه استانبول تبدیل شدن به یکی از دانشگاه های سرآمد جهان است.

ارزش های بنیادین

حفاظت و ارزش دادن به اصول و اهداف آتاتورک.

احترام به محیط زیست و نسل بشر

هماهنگی کامل با ارزش های اخلاقی

 

 

Hunting for men