برای اگاهی از جدید ترین خبرها، دریافت رایگان ویدیوهای راهنما و فایل های مشاوره در کانال تلگرام ما عضو شوید و برای اطلاعات بیشتر در زمینه زندگی در ترکیه به لستانبول سری بزنید

جدید:‌برای شرکت در آزمون های آنلاین رایگان به کانال تومرپل وارد شده و نام کاربری دریافت کنید

 

 
 
 
تاریخ ثبت نام و آزمون یوس دانشگاه های ترکیه - 5.0 out of 5 based on 1 vote
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
دانشگاه تاریخ آزمون تاریخ ثبت نام                               آدرس سایت
Mustafa Kemal Üniversitesi   4 Temmuz 2014  02-27 haziran  
 Çukurova Üniversitesi   3 Mayıs 2014 Cumartesi 15 ocak 15 nisan   http://iso.cu.edu.tr/haberler.html
 Mersin Üniversitesi   31 Mayıs 2014 Cumartesi  03 mart - 16 mayıs http://www.mersin.edu.tr/haberler/2014-  mersin-universitesi-yabanci-uyruklu-ogrenci-sinavi-meuyos-
 Marmara Üniversitesi   10 Mayıs 2014 Cumartesi 

11-mart-11-nisan

http://oidb.marmara.edu.tr/notice/2014-muyos-marmara-universitesi-yurt-disindan-ogrenci-secme-sinavi-2014-muyos-marmara-university-entrance-for-students-from-abroad2/
Çanakkale 18 Mart Ünv. 19 mayıs 2014 pazartesi 10-şubat-20 nisan   http://yos.comu.edu.tr/
 19 Mayıs Üniversitesi  25 mayıs 2014 pazar  15-ocak 02 mayıs   http://ise.omu.edu.tr/
Süleyman Demirel Ünv. 01.haziran 2014 07 nisan 12 mayıs  http://oidb.sdu.edu.
Yıldız Teknik Ünv 25 mayıs 2014 pazar 01-21 nisan http://www.ydok.yildiz.edu.tr/
 İstanbul Üniversitesi   24 Mayıs 2014  c.tesi  10 mart-28 nisan   http://yos.istanbul.edu.tr/
Ankara Üniversitesi   01 Haziran 2014 pazar     31 mart-02 mayıs  http://ayos.ankara.edu.tr/?p=258
Karadeniz Teknik Üniv.  03 mayıs 2014  c.tesi  17 şubat-14 nisan  http://yos.ktu.edu.tr/tr/ 
Hacettepe Üniversitesi      http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=anaduyuru&dir=&file=20140225_03_yos_2014&filetype=text
Osmangazi Üniversitesi 08 haziran 2014 pazar 21 nisan-23 mayıs                   http://yos.ogu.edu.tr/
İstanbul Kültür Ünv 11-mayıs 2014 pazar 14 şubat-09 mayıs    http://www.iku.edu.tr/TR/31032-2-18-283413-605-4-1/IKUYOS-2014
 Akdeniz Üniversitesi  18 Mayıs 2014 pazar 07 nisan- 02 mayıs http://uio.akdeniz.edu.tr/duyurular.i651.akdeniz-universitesi-uluslararasi-ogrenci-sinavi-18-mayis-20
Selçuk Üniversitesi 01 haziran 2014 pazar   http://www.fdp.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=247&dt=1
Ege Üniversitesi 11 mayıs 2014 pazar 07-18 nisan   http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=23&ItemId=185
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği 07 haziran 2014 c.tesi

01 mart

01 mayıs 2014

KARABÜK -BARTIN -BİLECİK -DÜZCE -KASTAMONU -SAKARYA- KOCAELİ- BÜLENT ECEVİT - ABANT İZZET BAYSAL ÇANKIRI  ÜNİVERSİTESİ

http://www.studyinwbs.sakarya.edu.tr/index.html

   9 Eylül Üniversitesi 25 mayıs 2014 pazar 01 nisan-09 mayıs http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/Duyuru.php?mesaj_id=240723&duyuru_id=240
Namık Kemal  Üniversitesi 24 Haziran 2014 01 Mayıs 13Haziran http://uok.nku.edu.tr/
Muğla Üniversitesi 09 Haziran 2014    
Katip Çelebi Üniversitesi 16 Mayıs cuma 07nisan 02 mayıs http://ikc.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/2014%20ikc%C3%BC_y%C3%B6s_kilavizu.pdf

 

Hunting for men