آزمون توانایی زبان ترکی استانبولی( TYS)چیست؟ - 5.0 out of 5 based on 3 votes
امتیاز کاربر: / 3
بدخوب 

آزمون توانایی زبان ترکی استانبولی چیست؟ 

آزمون توانایی زبان ترکی استانبولی آزمونی است که توسط انیستیتو فرهنگی یونس امره به صورت استاندارد در تمام جهان برای سنجش میزان تسلط افراد به زبان ترکی استانبولی به صورت اکادمیک برگزار می گردد.

 

سوالات توانایی زبان ترکی توسط چه ارگانی طرح می گردد؟

سوالات زبان ترکی استانبولی توسط اساتید آموزش زبان ترکی استانبولی در دانشگاهها و مدرسان تومر و مدرسان ترکی انیستیو یونس امره طرح می شوند.

Hunting for men